Print

David Vázquez: "O fútbol gaélico encantoume e as persoas que alí coñecín, fixeron que seguise xogando"

 

Nome: David Vázquez Liste

Idade: 39

Nacido en: Santiago de Compostela

Vivindo actualmente: A Estrada

 

Nombre: David Vázquez Liste

Edad: 39

Nacido en: Santiago de Compostela

Viviendo actualmente en: A Estrada

 

 

-Canto tempo levas competindo?

Esta tempada que agora comeza será a miña 17ª tempada como copiloto.

 

-¿Cuánto tiempo llevas compitiendo?

Esta temporada que ahora comienza será mi 17ª temporada como copiloto.

 

 

-Actualmente en que coche te sobes para competir? Próximas competicións e expectativas.

Esta tempada 2016 presentase moi atarefada outra vez, xa que participarei en varios campionatos simultaneamente con diferentes pilotos:

O campionato galego de rallyes de asfalto completo co piloto de Gondomar Alberto Meira, a bordo de un moi competitivo Mitsubishi Lancer Evo X R4 (350 Cv e tracción as 4 rodas). Intentaremos alzarnos coa vitoria en todos os rallyes posibles e o final da tempada intentar acabar como campións galegos da modalidade.

Co piloto de Dumbria Víctor Senra farei varias probas do campionato de España de rallyes de asfalto (as que me permita o calendario) a bordo de un  magnifico Ford Fiesta R5 (330 Cv e tracción as 4 rodas) intentando alcanzar a vitoria nas que sexa posible.

Co piloto chileno Ramón Torres, co que o ano pasado corrín varias probas do campionato do mundo de rallyes (dentro da súper competitiva categoría WRC2) e varias do campionato de España de rallyes de terra (nun flamante Ford Fiesta R5). Intentaremos repetir proxecto, pero aínda estou a espera de confirmación.

Tamén tiña ganas de participar en algunha proba co piloto malagueño Sergio Alba, pero xa non me quedan demasiadas semanas (risas).

 

-¿Actualmente en que coche te subes para competir? Próximas competiciones y expectativas.

Esta temporada 2016 se presenta muy ajetreada otra vez, ya que participaré en varios campeonatos simultáneamente con diferentes pilotos:

El campeonato gallego de rallyes de asfalto completo con el piloto de Gondomar Alberto Meira, a bordo de un muy competitivo Mitsubishi Lancer Evo X R4 (350 Cv y tracción las 4 ruedas). Intentaremos alzarnos con la victoria en todos los rallyes posibles y al final de la temporada intentar acabar como campeones gallegos de la modalidad.

Con el piloto de Dumbria Víctor Senra haré varias pruebas del campeonato de España de rallyes de asfalto (las que me permita el calendario) a bordo de un  magnifico Ford Fiesta R5 (330 Cv y tracción las 4 ruedas) intentando alcanzar la victoria en las que sea posible.

Con el piloto chileno Ramón Torres, con el que el año pasado corrí varias pruebas del campeonato del mundo de rallyes (dentro de la súper competitiva categoría WRC2) y varias del campeonato de España de rallyes de tierra (en un flamante Ford Fiesta R5). Intentaremos repetir proyecto, pero aún estoy a la espera de confirmación.

También tenía ganas de participar en alguna prueba con el piloto malagueño Sergio Alba, pero ya no me quedan demasiadas semanas (risas).

 

 

-Como é un día normal de rallye? Algunha manía?

A verdade e que eu non son moi maniático (se virades algún dos pilotos cos que corro....) o único que fago son moitas anotacións no meu caderno de notas, eses que leemos e que fixo tan famosas Luís Moya: “DEREITA 1 A RAS!” (risas). Sempre levo comigo una pedra de Acibeche que me regalaron. Non son supersticioso, pero por se acaso... que habelas hainas!

E o de como é un dia de carreira para min, pois agora mesmo é case como unha rutina, fago a maioría das cousas mecanicamente. Fai algúns anos era un dia de moito traballo para os meus riles, xa que por culpa dos nervios non paraba de ouriñar, cada 15 minutos....pero despois de 300 rallyes xa controlo mais os nervios.

O dia antes das carreiras intento descansar moito e beber moita auga para non sufrir deshidratación.

 

-¿Cómo es un día normal de rallye? ¿Alguna manía?

La verdad y que yo no son muy maniático (se habíais visto alguno de los pilotos con los que corro....) el único que hago son muchas anotaciones en mi cuaderno de notas, esos que liemos y que hizo tan famosas Luis Moya: “¡DERECHA 1 A RAS!” (Risas). Siempre llevo conmigo una piedra de Azabache que me regalaron. No soy supersticioso, pero por si acaso... que ¡haberlas las hay!

Y lo de como es un día de carrera para mí, pues ahora mismo es casi como una rutina, hago la mayoría de las cosas mecánicamente. Hace algunos años era un día de mucho trabajo para mis riñones, ya que por culpa de los nervios no paraba de orinar, cada 15 minutos....pero después de 300 rallyes ya controlo más los nervios.

El día antes de las carreras intento descansar mucho y beber mucho agua para no sufrir deshidratación.

 

 

-O teu maior logro deportivo nesta disciplina?

O meu maior logro deportivo foi chegar a ser subcampión de España no 2013, pero chegar a correr no mundial de rallyes para min tamén foi algo moi especial, xa que é o soño de tódolos copilotos.

Moi pouca xente chega a conseguilo, e mais difícil aínda, conseguir facelo nun coche da segunda categoría do mundial, iso é un autentico privilexio para min.

 

-¿Tu mayor logro deportivo en esta disciplina?

Mi mayor logro deportivo fue a llegar a ser subcampeón de España en el 2013, pero llegar a correr en el mundial de rallyes para mí también fue algo muy especial, ya que es el sueño de todos los copilotos.

Muy poca gente llega a conseguirlo, y más difícil aun, conseguir hacerlo en un coche de la segunda categoría del mundial, eso es un auténtico privilegio para mí.

 

 

-Cal é o lugar que mais che impresionou dos que che tocou ver ao viaxar con isto dos rallyes?

Dos lugares que coñecín grazas os rallyes, Polonia foi un dos que me sorprendeu moi gratamente. A zona onde tiña lugar o rallye era precioso (Mikolajki) con lagos por todas partes e zonas de bosque preciosas. Os tramos eran impresionantes (súper rápidos, anchos, de terra moi compactada e con moitísimo saltos!)

Tamén me encantou Cerdeña, pero iso non me sorprendeu tanto porque xa tiña a idea de que era un lugar precioso.

 

-¿Cuál es el lugar que más te impresionó de los que te tocó ver al viajar con esto de los rallyes?

De los lugares que conocí gracias los rallyes, Polonia fue uno de los que me sorprendió muy gratamente. La zona donde tenía lugar el rallye era precioso (Mikolajki) con lagos por todas partes y zonas de bosque preciosas. Los tramos eran impresionantes (súper rápidos, anchos, de tierra muy compactada y ¡con muchísimo saltos!)

También me encantó Cerdeña, pero eso no me sorprendió tanto porque ya tenía la idea de que era un lugar precioso.

 

 

-A seguridade nos eventos do motor, que che parecen as medidas que se toman? que lle dirías á xente que incumpre estas normas e pon e perigo a súa integridade?

Con respecto ás medidas de seguridade, si falamos das que tomamos os competidores, son excelentes porque os coches aguantan sen deformar o habitáculo no que imos metidos. Accidentes impresionantes, que con outro tipo de coches seguro que nos fariamos dano. Ademais imos vestidos con unha indumentaria (mono, roupa interior, casco) ignífugos para evitar queimaduras en caso de incendio do vehículo.

Con respecto os espectadores.... é loable o esforzo por parte dos organizadores, xa que se deixan a pel marcando con cintas as zonas prohibidas e de seguridade ademais de poñer comisarios nas zonas onde hai algún cruce.

O publico, normalmente fai caso aos comisarios de ruta, pero ás veces aparece algún espectador que lle gusta poñerse nos sitios mais perigosos e que ignora as ordes.

Nese aspecto, creo que se debería traballar moito na concienciación do público, xa que é un deporte de motor; as mecánicas poden romper ou os pilotos somos humanos e podemos ter un fallo e non me gustaría que se volvese a falar dos rallyes por un accidente con público implicado.

 

-La seguridad en los eventos del motor, ¿qué te parecen las medidas que se toman? ¿Qué le dirías a la gente que incumple estas normas y ponen y peligro su integridad?

Con respeto a las medidas de seguridad, si hablamos de las que tomamos los competidores, son excelentes porque los coches aguantan sin deformar el habitáculo en el que vamos metidos. Accidentes impresionantes, que con otro tipo de coches seguro que nos haríamos daño. Además vamos vestidos con una indumentaria (mono, ropa interior, casco) ignífugos para evitar quemaduras en caso de incendio del vehículo.

Con respeto los espectadores....es loable el esfuerzo por parte de los organizadores, ya que se dejan la piel marcando con cintas las zonas prohibidas y de seguridad además de poner comisarios en las zonas donde hay algún cruce.

El público, normalmente hace caso a los comisarios de ruta, pero a veces aparece algún espectador que le gusta ponerse en los sitios más peligrosos y que ignora las órdenes.

En ese aspecto, creo que se debería trabajar mucho en la concienciación del público, ya que es un deporte de motor; las mecánicas pueden romper o los pilotos somos humanos y podemos tener un fallo y no me gustaría que se volviera a hablar de los rallyes por un accidente con público implicado.

 

 

-Xogaches ao fútbol gaélico, ¿Por que? Que tal a experiencia?

A verdade que xoguei o fútbol gaélico sen saber o que era (risas). Por medio do face vin unha convocatoria para probar este deporte, e eu, que me meto en tódolos leos posibles, alí fun sen coñecer a ninguén!

A verdade e que o pasei de marabilla. O fútbol gaélico encantoume e as persoas que alí coñecín, fixeron que seguise xogando.

A finais de 2014 deixeino un pouco de lado por falta de tempo; o mundial de rallyes róubame gran parte del, pero a verdade é que teño moitísimas ganas de volver a xogar e tan pronto os meus compromisos cos rallyes mo permitan, volverei!

 

-Jugaste al fútbol gaélico, ¿Por qué? ¿Qué tal la experiencia?

La verdad es que jugué al fútbol gaélico sin saber lo que era (risas). Por medio del Facebook vi una convocatoria para probar este deporte, y yo, que me meto en todos los líos posibles, allí fui ¡sin conocer a nadie!

La verdad es que lo pasé de maravilla. El fútbol gaélico me encantó y las personas que allí conocí, hicieron que siguiera jugando.

A finales de 2014 lo dejé un poco de lado por falta de tiempo; el mundial de rallyes me roba mucho, pero la verdad es que tengo muchísimas ganas de volver a jugar y tan pronto mis compromisos con los rallyes me lo permitan, ¡volveré!.

 

David Vázquez xogando un dos torneos Ibéricos con Irmandinhos A Estrada.2013.

 

Hits: 3195